Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

Targi Instalacje kompleksowo prezentują ofertę wiodących producentów i dostawców urządzeń, technologii i usług z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej, jak również rozwiązania dla OZE, pompy ciepła oraz fotowoltaikę. Formuła wydarzenia daje możliwość do nawiązania trwałych kontaktów biznesowych, poszerzenia wiedzy, zapoznania się z trendami w rozwoju branży.

OGRZEWANIE                                                                             

  1. Salon Techniki Grzewczej i Ciepłowniczej

1.1. Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie energii

1.2. Węzły cieplne          

1.3. Sieci ciepłownicze                                

1.4. Pompy ciepła

1.5. Pompy do instalacji grzewczych        

1.6. Kotły

1.7. Grzejniki                    

1.8. Ogrzewacze powietrza

1.9. Promienniki

1.10. Wymienniki ciepła                                                                                                                      

1.11. Systemy Kominowe

1.12. Palniki

1.13. Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej                                                    

1.14. Butle i zbiorniki na olej opałowy                                                                

1.15. Armatura i osprzęt do instalacji grzewczych                                                          

1.16. Aparatura kontrolno-pomiarowa i dozorowa w technice grzewczej                                

1.17. Nowoczesne systemy i urządzenia do rozliczania kosztów ciepła                     

1.18. Kolektory słoneczne                                                                      

1.19. Instalacje ogrzewania podłogowego i ściennego                                  

1.20. Materiały izolacyjne                                                                                     

1.21. Energia i środowisko                                                                     

1.22. Instalacje sprężonego powietrza                                                               

1.23. Związki, izby, stowarzyszenia                                                                     

1.24. Inne                                                                                                   

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA                                          

  1. Salon Techniki Wentylacyjnej i Chłodniczej

2.1. Wentylatory

2.2. Klimatyzatory

2.3. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

2.4  Instalacje i systemy chłodnicze

2.5. Nawiewniki i wywiewniki     

2.6. Kanały wentylacyjne

2.7. Systemy centralnego odkurzania

2.8. Systemy regulacji temperatury

2.9. Armatura i osprzęt do instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych

2.10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i dozorowa w technice klimatyzacyjnej

2.11. Ochrona powietrza

2.12. Związki, izby, stowarzyszenia

2.13. Inne                                                                                                   

INTELIGENTNY BUDYNEK                          

  1. Salon Techniki Obiektowej

3.1. Systemy dla inteligentnych budynków – BMS

3.2. Kable, przewody

3.3. Kanały instalacyjne

3.4. Transformatory                                                                                

3.5. Rozdzielnice, tablice rozdzielcze

3.6. Gniazdka, złącza, wyłączniki, bezpieczniki

3.7. Oprawy      

3.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa w technice elektrycznej i energetyce                             

3.9. Związki, izby, stowarzyszenia

3.10. Inne

SANTECH  

  1. Salon Techniki Sanitarnej

4.1. Systemy przyłączy wodno kanalizacyjnych w budynkach

4.1.1. Rury

4.1.2. Kształtki                                                                                                                            

4.1.3. Zawory                                                                                                                             

4.1.4. Węże

4.2.Systemy spłukujące

4.3. Systemy odpływowe 

4.4. Armatura sanitarna                                                                                                             

4.5. Ceramika sanitarna                                                                             

4.6. Materiały instalacyjne

4.7. Związki, izby, stowarzyszenia                                                                          

4.8. Inne

4.9. Uzdatnianie wody                                                                               

GAZ                                                                                                                                                          

5.1. Maszyny i urządzenia do poszukiwania i wydobycia gazu; projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis

5.2. Maszyny i urządzenia do eksploatacji odwiertów wydobywczych gazu; projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis                                                              

5.3. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i materiały do budowy, wyposażenia i ochrony gazociągów, tłoczni i rozdzielni gazu; projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis                                                                                                                      

5.4. Sieci gazowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia; projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis

5.4.1. Armatura sieci gazowej                                                                                                  

5.4.2.  Technologie budowy sieci gazowych z tworzyw sztucznych i stali;  Elementy, izolacje, systemy zabezpieczające, armatura, kontrolno-  pomiarowa

5.4.3. Techniki rekonstrukcji gazociągów

5.4.4. Urządzenia zabezpieczające wypływ gazu przy awarii sieci gazowej

5.4.5. Ochrona antykorozyjna gazociągów

5.4.6. Gospodarka remontowa                                                             

5.5. Tłoczenie, przetłoczenie gazu; projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis

5.6. Stacje gazowe;  projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis

5.6.1. Stacje redukcyjne                                                                          

5.6.2. Stacje redukcyjno- pomiarowe

5.6.3. Punkty redukcyjne

5.6.4. Punkty redukcyjno- pomiarowe                                                                                         

5.6.5. Układy pomiarowe przepływu strumienia gazu

5.6.6. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

5.6.7. Stacje uzdatniania                                                                                                        

5.7. Nawanialnie; projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis                                 

5.8. Magazynowanie i przechowywanie gazu

5.8.1. Podziemne magazyny gazu

5.8.2. Magazynowe zbiorniki gazu                                                                                           

5.8.3. Cysterny

5.8.4. Butle gazowe                                                                                                                

5.8.5. Instalacje i osprzęt

5.9. Urządzenia gazowe  

5.9.1. Kotłownie i piece na paliwa gazowe                                                                             

5.9.2. Minibloki elektrociepłownicze na gaz ziemny, biogaz, gaz wysypiskowy

5.9.3. Wytwornice ciepłego powietrza zasilane gazem

5.9.4. Silniki tłokowe gazowe  

5.9.5. Sprężarki gazu 

5.10. Związki, izby, stowarzyszenia

 5.11. Inne                                                                                                                                

 

EKOGRZANIE                                                                                                            

6.1. Ekologiczne systemy opalania paliwem stałym           

                                            

USŁUGI, WYKONAWSTWO, DORADZTWO                           

7.1. Projektowanie                                                                                   

7.2. Oprogramowanie                                                                             

7.3. Wykonawstwo sieci, instalacji, urządzeń i obiektów

7.4. Urządzenia warsztatowe i narzędzia dla technik instalacyjnych

7.5. Doradztwo kompleksowe, consulting

7.6. Związki, izby, stowarzyszenia

7.7. Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe

7.8. Wydawnictwa branżowe