Organizator:

Zmiany limitów dotacji w programie Czyste Powietrze

Podziel się

Już na przełowmie marca i kwietnia ma ruszyć program ze zmienionymi limitami. Jedną z nowowści będzie wyższa dotacja dla osób, które otrzymają zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej.

Zmiany mają na celu przyspieszenie rozpatrywania wniosków o dotacje do wymiany pieców i termomodernizacji domów jednorodzinnych.  Same wnioski, w tej chwili skomplikowane, mają być mocno uproszczone. 

Wnkioski o dofinansowanie przyjmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotychczas, urzędnicy spędzali bardzo dużo czasu na weryfikacji dochodów wnioskodawców. Po zmianach nie będą już musieli sprawdzać zdolności dochodowej - podstawą będzie zestaw oświadczeń, składanych przez osoby starające się o dotacje. 

Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostaną podzieleni na trzy grupy. O podstawowe dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby, których roczny dochód wynosi poniżej 100 tys. zł - wyznacznikiem jest podstawa opodatkowania z ostatniego zeznania podatkowego. W przypadku podstawowej wersji inwestycji: wymiany przestarzałego źródła ciepła i termomodernizacji górny próg dotacji wyniesie 20 tys. zł. Jeśli inwestor zdecyduje się na zainstalowanie najbardziej efektownej pompy ciepła - może liczyć na bonu klimatyczny w wysokości 5 tys.zł. 

W przypadku fotowoltaliki dofinansowanie może wynieść nawet 30 tys złotych.

Wyższe dofinansowanie przysługiwać będzie osobom, które mają miesięczny dochód poniżej 1400 zł netto na głowę w gospodarstwie wieloosobowym i 1900 zł netto na głowę w gospodarstwie jednoosobowym (na podstawie zaświadczenia o dochodzie wydawanego przez miejskie albo gminne ośrodki pomocy społecznej). Wnioskodawcy w ramach tej grupy będą mogli otrzymać 32 tys. zł na na wymianę źródła i termomodernizację. To jest takie mniej więcej 60 proc. kosztów inwestycji. 

Także do tej dotacji będzie można dobrać 5 tys. zł na fotowoltaikę, by nie składać ponownie wniosku w ramach programu Mój Prąd.

Programem w ramach którego otrzymać można dofinansowanie do 100% wartości inwestycji, to program Stop Smog - jego działanie uzależnione jest jednak od zaangażowanie gminy, która pokrywa 30 % kosztów inwestycji. 

Jak czytamy na stronie wysokienapiecie.pl "Zmiana programu Czyste Powietrze zakłada, że po przedstawieniu zapłaconych faktur będzie wypłacana refundacja. - Szacuję, że ta pierwsza grupa będzie uprawniona mniej więcej na poziomie do refundacji - łącząc te wszystkie elementy w całość - ok. 35 % poniesionych kosztów na wymianę źródła ciepła i termomodernizację. Grupa o podwyższonym poziomie dofinansowania - 60 % - mówił Piotr Woźny."

Warto pamiętać, że jeśli odbiorca podłączony jest do siedzi gazowej nie  będzie mógł uzyskać dofinansowania na piec na paliwo stałe. Również osoby chcące skorzystać z podłączenia do sieci ciepłowniczej uzyskają dodatkowe wsparcie - 50 % kosztów przyłącza - maksymalnie 10 tys. dla grupy podstawowej, dla grupy podwyżoszonej będzie to 15 tys. zł- 75 % kosztów.

Istotą zmian jest wymiana źródeł ciepła - im mniej emisyjne źródło - tym wyższy poziom dofinansowania.Warto zauważyć, iż będzie można starać się o dotację na termomodernizację mając już wymieniony piec. Będzie też można złożyć wniosek na inwestycję zaczętą 6 miesięcy wcześniej.

 

źródło: www.wysokienapiecie.pl