Organizator:

Zakaz montażu kotłów gazowych i wykorzystywania gazu w ogrzewnictwie - prawda czy fałsz?

Podziel się

Od pewnego czasu pojawiają się w mediach sensacyjne informacje na temat spodziewanego szybkiego zakazu instalacji kotłów gazowych oraz wykorzystywaniu gazu w instalacjach do ogrzewania.

Tego typu informacje wprowadzają niepokój na rynku i są często przyczyną wstrzymywania decyzji o wymianie starych kotłów na nowe, co dotyczy zarówno starych kotłów gazowych, jak również kotłów spalających śmiecie, co nie jest korzystne w walce o czyste powietrze. Czy to jest prawda i jakie rozwiązania są realne?

Przepisy dotyczące potencjalnego zakazu używania kotłów gazowych:

Nie ma obowiązującego aktu prawnego, który w przyszłości doprowadzałby do zakazu używania urządzeń gazowych :

Wbrew rozpowszechnianym informacjom, po 2027 roku nie ma zakazu urządzeń gazowych.

Obowiązujące obecnie przepisy na pewno tego nie określają. Zamieszanie powoduje interpretacja dwóch różnych przepisów:

  • Komisja Europejska w projekcie inicjatywy REPowerEU oświadczyła, że zaproponuje zakaz „samodzielnie instalowanych kotłów na paliwa kopalne” od 2029 roku. Miałoby to nastąpić w wyniku zmian w ekoprojekcie, ale Komisja nie przedstawiła jeszcze odpowiedniego wniosku ustawodawczego. Państwa członkowskie będą miały możliwość zakwestionowania takiej propozycji w ramach zwykłej procedury ekoprojektu (forum konsultacyjne, głosowanie itd.), a nawet wcześniej, wywierając presję na Komisję przed wnioskiem, co jest bardzo prawdopodobne i już ma miejsce
  • Jeśli chodzi o datę 2027 roku, propozycja Komisji Europejskiej w ramach nowelizacji zapisów dyrektywy o efektywności energetycznej EPBD mówi: brak wsparcia dla „kotłów zasilanych paliwami kopalnymi” od 2027 r.

Czyli jak na razie nie ma mowy w oficjalnych dokumentach o zakazie stosowania kotłów gazowych. Tego typu decyzje były podejmowane na poziomie kilku państw członkowskich, ale nie było to działanie obligatoryjne dla całej UE. Obecnie trwa proces dyskusyjny nad zapisami i dalszym procedowaniem. Podstawą publikowanych fake newsów jest próba interpretacji różnych propozycji zwartych w szeregu dokumentów dla uzyskania oczekiwanego efektu medialnego. Z drugiej strony, państwa członkowskie, które z jednej strony deklarują chęć przyspieszenia takiego zakazu, z drugiej podejmują działania, które nie są zgodne z takimi deklaracjami, ale są zgodne z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na swoim terenie.

Jeżeli taka regulacja by w jakiś sposób weszła po 2029 roku w życie, to nie wykluczałaby instalacji kotłów gazowych w układach hybrydowych np. z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła z uwagi z stan istniejących budynków i ich poziom zapotrzebowania na ciepło.

Czy dobrym pomysłem jest zakaz stosowania urządzeń gazowych na obecnym etapie?

Nie, to nie jest dobry pomysł.

Z pewnością musimy ograniczyć zużycie wszystkich paliw kopalnych, w tym gazu ziemnego w ogrzewaniu, co Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych postuluje już od wielu lat, ale powinno być to realizowane w sposób zrównoważony i przemyślane, aby nie zaburzyć bezpieczeństwa energetycznego odbiorców i nie pogłębiać ubóstwa energetycznego, co wiąże się z fatalnymi dla społeczeństw skutkami. Stopniowe i konsekwentne odchodzenie od stosowania paliw kopalnych ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia naszych celów w zakresie dekarbonizacji.

Najszybszym i najbardziej opłacalnym sposobem, aby to zrobić, jest połączenie wydajnych, przyszłościowych technologii, gotowych do wykorzystania odnawialnych źródeł energii połączonych w instalacje hybrydowe. Technologie pomp ciepła z pewnością będą bardzo powszechne w jutrzejszym budownictwie i muszą być promowane. Ale nadal będziemy potrzebować urządzeń pracujących z paliwami gazowymi, które są przystępne cenowo dla każdego obywatela UE, a także dostosowane do istniejących budynków, które potrzebują jeszcze wiele lat na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji koniecznej do pełnego wykorzystania OZE do ogrzewania / potrzeb użytkowników. Ponadto uzupełnienie ogrzewania elektrycznego gazem może zmniejszyć obciążenie sieci elektrycznej (np. w celu pokrycia sezonowego szczytu ciepła) zapobiegając potencjalnemu black-outowi, jednocześnie oszczędzając finanse na wzmocnieniu sieci elektroenergetycznej i zwiększeniu mocy wytwórczych.

W przyszłości zainstalowane już urządzenia zasilane paliwami gazowymi będą jednak działały inaczej niż obecnie: będą bardziej efektywne (np.: układy hybrydowe z kolektorami słonecznymi i pompami ciepła, gazowe pompy ciepła, jednostki mikrokogeneracyjne, a także kotły kondensacyjne) i będą wykorzystywać zielone gazy, takie jak biometan i zielony wodór jako stabilne, niezależne od warunków pogodowych źródło ciepła. W rzeczywistości ważne będzie jak najszybsze wprowadzenie zielonych gazów do miksu energetycznego w ogrzewnictwie, aby zmniejszyć zużycie gazu ziemnego i emisję CO2.

Jakie urządzenia grzewcze będzie można zainstalować po 2027 roku w UE?

To będzie najprawdopodobniej zależało od przepisów poszczególnych państw członkowskich. Po 2027 r. będziemy potrzebować kombinacji urządzeń, które będą w stanie zrealizować nasze cele w zakresie dekarbonizacji i bezpieczeństwa energetycznego. Nie przeglądając długiej listy urządzeń, warto wspomnieć o następujących podstawowych założeniach: efektywna elektryfikacja wzrośnie dzięki zastosowaniu pomp ciepła i instalacji hybrydowych. Po stronie paliw gazowych potrzebujemy urządzeń zdolnych do zmniejszenia zużycia gazu i w pełni gotowych na współpracę z innymi źródłami ciepła wykorzystującymi  energię odnawialną. W tym sensie wszystkie urządzenia gazowe dostępne obecnie na rynku mogą wykorzystywać biometan, a większość z nich jest w stanie przejąć 20% udziału wodoru zmieszanego z metanem. Od 2029 roku proponujemy, aby wszystkie urządzenia były gotowe do konwersji na wykorzystanie 100% wodoru. Połączenie tych technologii z energią słoneczną może jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie. Dodatkowo, z pewnością, swoje miejsce w miksie energetycznym umocnią nowoczesne kotły na biomasę, oraz zwiększy się wykorzystanie ciepła z kolektorów słonecznych do ogrzewania i przygotowywania ciepła w procesach przemysłowych.

Kluczowe jest również, aby transformacja odbywała się tak, aby użytkownicy końcowi byli w stanie finansowo, aby dokonać inwestycji niezbędnych do nabycia bardziej wydajnych i gotowych do użycia energii odnawialnej urządzeń, oraz ich eksploatacji. W tym sensie systemy zachęt są ważne i powinny być skierowane do wszystkich przyszłościowych

Urządzeń, które pozwolą na spełnienie warunków: niezakłóconego zaopatrzenia w ciepło przy akceptowalnych kosztach eksploatacji, oraz zmniejszania zanieczyszczenia powietrza.

Podejście oparte na wielu technologiach i wielu nośnikach ma fundamentalne znaczenie również w przypadku zachęt, w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich budynków i rodzin.

opracowanie: SPIUG

data: Warszawa, 27 czerwca 2022 r.