Dołącz do Wystawców Targów INSTALACJE 2024!🔥 Zapytaj o ofertę❗  

Organizator:

Tarnów chce wprowadzić zakaz używania paliw stałych

Podziel się

Zakaz stosowania paliw stałych do ogrzewania domów i mieszkań obowiązuje od 1 września w Krakowie. Taki sam zakaz chce wprowadzić także Tarnów.

Zgodnie z przyjętą uchwałą władze Tarnowa wystąpią do sejmiku województwa małopolskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu wprowadzenia na obszarze miasta dalej idących ograniczeń niż określone w obowiązującej od 2017 roku uchwale antysmogowej dla całej Małopolski.

Uchwała mówi, że w kotłach i piecach używanych do ogrzewania domów i mieszkań może być stosowany jako paliwo jedynie gaz lub lekki olej opałowy. Wyjątek stanowi drewno, które zostało dopuszczone do spalania w domowych kominkach, jeżeli stanowią one drugie źródło ogrzewania lokalu i spełniają wymagania ekoprojektu. Radni wnioskują, aby ograniczenia te zaczęły obowiązywać od 1 września 2025 roku. Ma to pozwolić na dokończenie procesu wymiany starych kotłów oraz inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków
i podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dodatkowo w uchwale wnioskuje się, aby nie wprowadzać zakazu spalania paliw stałych tam, gdzie brakuje możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci, a jednocześnie spalanie paliwa zachodzi w instalacji, spełniającej wymagania ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.


Rada zobowiązała prezydenta Tarnowa do kontynuacji i intensyfikacji zadań z zakresu ochrony środowiska, m.in. obejmujących udzielanie mieszkańcom dotacji na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Zobowiązała także prezydenta do przygotowania i wprowadzania działań osłonowych dla mieszkańców spełniających kryteria dochodowe do objęcia pomocą społeczną, którzy poniosą zwiększone koszty grzewcze lokalów mieszkaniowych związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na inny system.

źródło: InstalReporter.pl