Dołącz do Wystawców Targów INSTALACJE 2024!🔥 Zapytaj o ofertę❗  

Organizator:

SPIUG: Raport rynek urządzeń grzewczych w Polsce 2021

Podziel się

Rok 2021 był dobrym rokiem dla branży instalacyjno-grzewczej z uwagi na odrabianie strat w gospodarce po pandemii COVID-19, co przełożyło się z jednej strony na zwiększenie tempa wymian starych urządzeń grzewczych na nowe, bardziej efektywne.

Z drugiej strony rozwój budownictwa mieszkaniowego także był motorem dla większego zapotrzebowania na urządzenia i elementy wykorzystywane w instalacjach grzewczych. Równocześnie, mieliśmy do czynienia z szeregiem negatywnych zjawisk, które z pewnością będą miały wpływ na rozwój rynku urządzeń grzewczych w niedalekiej przyszłości. Problemy z realizacja dostaw, miały źródło nie tylko w zwiększonym zapotrzebowaniu na produkty końcowe, ale przede wszystkim były spowodowane zaburzeniem łańcuch dostaw i dostępności surowców i podzespołów koniecznych do produkcji także urządzeń grzewczych i innych elementów instalacyjnych.

Pod koniec roku widać było także już pewien wpływ drastycznej podwyżki nośników energii, co z pewnością będzie bardziej maiło wpływ na rynek urządzeń grzewczych w 2022 roku.

Opracowanie: Janusz Starościk

Warszawa, kwiecień 2022

POBIERZ RAPORT

źródło: SPIUG