Dołącz do Wystawców Targów INSTALACJE 2024!🔥 Zapytaj o ofertę❗  

Organizator:

REPowerEU i strategia UE w zakresie energii słonecznej

Podziel się

REPowerEU i strategia UE w zakresie energii słonecznej wyznaczają drogę transformacji energetycznej: sektor ciepła słonecznego "potroi się" do 2030 r., przekraczając 110 GWth zainstalowanej mocy‎.

Sektor ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem kolektorów słonecznych z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie szeregu inicjatyw mających na celu rozwiązanie trwającego kryzysu klimatycznego i bezpieczeństwa energetycznego: planu REPowerEU i strategii UE w zakresie energii słonecznej. Inicjatywy te obejmują propozycje radykalnego przyspieszenia wdrażania energii odnawialnej, w tym także technologii wykorzystujących energię słoneczną – pozyskiwanie ciepła słonecznego z kolektorów słonecznych i energii elektrycznej z fotowoltaiki.‎

‎Inicjatywa wyznacza nową erę dla technologii słonecznych, zarówno dla fotowoltaiki, jak i ogrzewania i chłodzenia w oparciu o ciepło słoneczne. Aby zmniejszyć zależność od importu paliw kopalnych, Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU, w tym zwiększony cel w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (45%), przełomową inicjatywę na rzecz wykorzystania dachów słonecznych, oraz działania wspierające tinicjatywy szerszego wykorzystania OZE w zapewnianiu ciepła. Inicjatywy te są uzupełniane bardziej szczegółowymi propozycjami zawartymi w strategii UE w zakresie energii słonecznej.‎

‎Solar Heat Europe wyraża uznanie dla wysiłków Komisji Europejskiej na rzecz szybkiego opracowania propozycji mających na celu zmniejszenie zależności Europy od importowanej energii, w szczególności rosyjskiego gazu. ‎‎"Nasz sektor jest zaangażowany w realizację tych celów i propozycji i chcemy współpracować z Komisją Europejską i państwami członkowskimi w szybkim i udanym wdrożeniu"‎‎ - powiedział Costas Travasaros, prezes Solar Heat Europe.‎

‎W strategii UE w zakresie wykorzystania energii słonecznej podkreślono potrzebę potrojenia obecnego poziomu mocy wytwórczych ciepła z energii słonecznej do 2030 r., co odpowiada przekroczeniu 110 GW‎‎Th‎‎ ciepła słonecznego w Europie. ‎‎"Cel ten stanowi istotny wkład w dekarbonizację zapotrzebowania UE na ciepło" – powiedział Travasaros. ‎‎"Mamy zdolność produkcyjną w Europie, aby zwielokrotnić obecną produkcję energii słonecznej. Zastąpimy import paliw kopalnych europejskimi produktami i europejskimi miejscami pracy"‎‎ – dodał Travasaros.‎

‎Głównym wyzwaniem jest szybkie wdrożenie dostępnych rozwiązań, które mogą zapewnić ciepło odnawialne w budynkach i różnych gałęziach przemysłu UE. Nie ma srebrnej kuli która zdefiniowałaby jedno uniwersalne zastosowanie, a różne technologie są częścią rozwiązania. Jak wspomniano w strategii UE w zakresie energii słonecznej, "poprzez politykę wsparcia i przepisy, które zapewniają‎‎ równe warunki działania dla wszystkich technologii słonecznych‎‎ i nie faworyzują jednych przeciwko drugim, ‎‎władze krajowe i lokalne mogą promować najbardziej skuteczne rozwiązanie dla każdej sytuacji‎‎".‎

‎Jednym z wyraźnych przykładów przełomowej propozycji jest Solar Rooftop Initiative. Komisarz Kadri Simson ogłosiła obowiązek dotyczący dachów solarnych dla budynków publicznych i komercyjnych od 2026 r. oraz dla budynków mieszkalnych do 2029 r.‎

‎Środki zaproponowane w ramach inicjatywy Solar Rooftop ułatwią szybkie wykorzystanie energii słonecznej i wyeliminują ważne bariery. ‎‎"Słoneczna energia cieplna zaopatruje już ponad 10 milionów gospodarstw domowych, a dzięki inicjatywie Solar Rooftop Initiative możemy zwiększyć wytwarzanie ciepła słonecznego dla gospodarstw domowych o 9 TWh do 2025 r., W tym dodatkowe 60 GWh magazynowania ciepła, dodając do celu proponowanego dla fotowoltaiki" ‎‎– powiedział Pedro Dias, Sekretarz Generalny Solar Heat Europe. ‎‎"Ponadto energia słoneczna zwiększy również dostawy ciepła do procesów przemysłowych i sieci ciepłowniczych, które również zostaną wzmocnione przez inne działania i rosnące ceny gazu i energii elektrycznej"‎‎ - dodał Dias.‎

‎W ramach przedstawionego dziś pakietu Komisja Europejska zawiera propozycje zmiany różnych dyrektyw, a mianowicie włączenia celu 45% dla odnawialnych źródeł energii w Europie do 2030 r. "Od dawna wspieramy tę wyższą ambicję" - wspomniał Pedro Dias. ‎‎"Teraz ważne jest, aby Parlament Europejski i Rada Europejska przyjęły tę odnowioną ambicję poprzez przegląd wiążącego celu dotyczącego ciepła ze źródeł odnawialnych i celu dekarbonizacji przemysłu w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii"‎‎ - dodał Dias.‎

‎źródło: SPIUG