Organizator:

Raport – Zielony Wodór z OZE w Polsce

Podziel się

PSWE udostępniło swój najnowszy raport "Zielony wodór z OZE w Polsce. Wykorzystanie energetyki wiatrowej i PV do produkcji zielonego wodoru jako szansa na realizację założeń Polityki Klimatyczno-Energetycznej UE w Polsce".

Celem raportu jest przeanalizowanie możliwości technicznych i ekonomicznych produkcji „zielonego” wodoru przy wykorzystaniu energetyki wiatrowej w Polsce. Raport zidentyfikuje główne bariery blokujące rozwój produkcji „zielonego” wodoru na szeroką skalę. Przedstawi również wpływ produkcji wodoru z elektrowni wiatrowych na Krajowy System Elektroenergetyczny. Opisany zostanie także bilans korzyści w zakresie redukcji CO2 oraz rozwoju gospodarczego i postępu technicznego.

W Raporcie znajdują się odpowiedzi m.in. na pytania:

  • Jaka ma być rola „zielonego” wodoru w transformacji energetycznej UE i Polski?
  • Jaka będzie skala i tempo rozwoju OZE, w tym w szczególności energetyki wiatrowej w Polsce?
  • Jaki jest i będzie potencjał OZE w zakresie produkcji „zielonego” wodoru w Polsce?
  • Jakie problemy infrastrukturalne należy rozwiązać w zakresie magazynowania, transportu i wykorzystania energetycznego „zielonego” wodoru?
  • Jaki wpływ na Krajowy System Elektroenergetyczny ma rozwój instalacji do produkcji zielonego wodoru przy założeniu wiodącej roli energetyki wiatrowej?
  • Jaka jest skala potrzebnych inwestycji w zakresie produkcji „zielonego” wodoru?
  • Jakie potrzeby finansowe będą generować inwestycje w produkcję „zielonego” wodoru?
  • Jaki jest potencjał wykorzystania zielonego wodoru do magazynowania energii z OZE? W jakim zakresie wykorzystanie zielonego wodoru może wpłynąć na zwiększenie stabilności elektrowni wiatrowych onshore i offshore?

Pełny raport "Zielony wodór z OZE w Polsce" dostępny TUTAJ.

 

źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej