Dołącz do Wystawców Targów INSTALACJE 2024!🔥 Zapytaj o ofertę❗  

Organizator:

Prace Komisji Europejskiej nad ceną za emisję CO2 z budynków

Podziel się

Została ujawniona wersja przygotowywanej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmiany unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS, dyrektywa 2003/87/WE). Dokument nie jest ostateczną propozycją Komisji, która zostanie opublikowana dopiero 14 lipca w ramach pakietu Fit for 55. Propozycja zawiera ustanowienie system opłat za emisję CO2 dla budynków, który byłby ustanawiany razem z transportem drogowym i niezależnie od obecnego EU ETS (obejmującego energetykę i przemysł ciężki). Komisja nie wyklucza przyszłego połączenia tych dwóch oddzielnych systemów opłat ETS.

Poniżej przedstawiamy główne elementy ujawnionej propozycji. Należy pamiętać, że jest to wstępna analiza i przedstawiciele branży instalacyjno-grzewczej będą na bieżąco zbierać informacje na temat tego aktu prawnego.

Do kogo mają się stosować przepisy?

Ze względu na wykonalność techniczną i efektywność administracyjną przepisy nie będą miały zastosowania do pojedynczych gospodarstw domowych lub konsumentów końcowych, ale do „podmiotów regulowanych” znajdujących się na wyższym szczeblu tzw. łańcucha wartości. Na pierwszy rzut oka oznaczałoby to, że dostawcy energii musieliby płacić cenę CO2 (s. 35 ujawnionego projektu dyrektywy).

Kiedy przepisy zostaną wprowadzone?

System handlu emisjami powinien zostać wprowadzony w 2025 r. Podobnie jak to ma miejsce w obecnym EU ETS, podmioty regulowane (dostawcy paliw) musiałyby zredukować wielkość  swojej emisji, które byłyby maksymalnie ograniczone dla całego transportu drogowego UE i sektora budowlanego. Wszelkie emisje powinny być objęte uprawnieniami, które należy zakupić na rynku. Wydawanie uprawnień i obowiązków zgodności dla tych podmiotów będzie obowiązywać dopiero od 2026 r., czyli od rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu i ustalania cen CO2.

Jak?

Całkowita ilość uprawnień dostępnych dla sektora budownictwa i transportu drogowego będzie podążać liniową trajektorią (jeszcze nieustaloną), aby osiągnąć cel redukcji emisji na 2030 r. Limit emisji dla nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zostanie ustalony od 2026 r. na podstawie danych zebranych na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego.

Wymiar społeczny

W celu utrzymania stabilności rynku i dostosowania cen w celu zmniejszenia obciążenia konsumentów Komisja Europejska rozważa wprowadzenie Rezerwy Stabilności Rynku (Market Stability Reserve - MSR), czyli rezerwy uprawnień, którą Komisja Europejska może wprowadzić na rynek w przypadku bardzo nagłego wzrost cen uprawnień. Opinie zainteresowanych stron są mieszane. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wypowiedzieli się ostatnio przeciwko włączeniu budynków do EU ETS; kilka ekologicznych organizacji pozarządowych skrytykowało rozszerzenie unijnego rynku dwutlenku węgla na sektory transportu drogowego i budownictwa. Inni zainteresowani uważają, że ETS to jedyny sposób na ustalenie ceny emisji CO2 z budynków.

 Źródło: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)