Organizator:

PORT PC - Patronem Targów INSTALACJE 2020!

Podziel się

Z radością zawiadamiamy, że Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła objęła Targi Instalacje 2020 honorowym patronatem.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) powstała w styczniu 2011 r., kontynuując ponad 2-letnie prace realizowane w ramach grupy roboczej d/s pomp ciepła Klastra Technologii Energooszczędnych PNT „Eurocentrum” w Katowicach.
PORT PC jest stowarzyszeniem osób związanych z branżą pomp ciepła.

W 2010 r. członkowie grupy roboczej brali czynny udział w konsultacjach przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki Krajowego Planu Działania wdrażania odnawialnych źródeł energii. Obecnie przygotowywane jest wydanie warunków (wytycznych) wykonywania instalacji dolnych źródeł dla pomp ciepła.

PORT PC współpracuje z największymi branżowymi organizacjami pomp ciepła w Europie (Niemieckie BWP, Szwajcarskie FWS), a jako organizacja branżowa zostaliśmy członkiem Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli (EHPA).

Działania merytoryczne koordynuje Rada Programowo-Naukowa PORT PC pod przewodnictwem dr inż. Mariana Rubika, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie pomp ciepła w Polsce.

W działaniach PORT PC uczestniczą wybitni polscy specjaliści z polskich i zagranicznych uczelni technicznych oraz instytutów badawczych - m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Fraunhofera ISE w Niemczech.