Organizator:

Podsumowanie rynku instalacyjno-grzewczego w Polsce w III kwartale 2019

Podziel się

Odnotowano ponownie wzrosty sprzedaży w podstawowych grupach produktowych, gdzie notowane są wzrosty już od kilku kwartałów, chociaż te wzrosty nie były już tak spektakularne jak w niedalekiej przeszłości.

W pozostałych grupach produktowych nastąpiła stabilizacja, lub niewielkie poza kilkoma wyjątkami spadki. Świadczy to o osiąganiu pewnego stabilnego pułapu sprzedaży urządzeń grzewczych. Według zebranych z rynku opinii, że gdyby nie dajce się we znaki problemy z zatrudnieniem – głownie z powodu braku fachowców w wykonawstwie osiągnięty wynik mógłby być jeszcze lepszy.

W III kwartale 2019 roku, w dalszym ciągu dominował rynek wymian starych urządzeń grzewczych na nowe. Jan na razie wpływ programu Priorytetowego Czyste Powietrze na rynek wymian jest daleki od oczekiwań, ale są szanse na pozytywne zmiany od pocz. 2020 roku.

Kolejny kwartał z kolei widać pewne spowolnienie w dynamice rozwoju budownictwa, szczególnie w ilości wydawanych pozwoleń na budowę w mieszkaniówce co także przekłada się na uspokojenie sytuacji w branży związanej z dotychczasowym poziomem wzrostów w poszczególnych segmentach mających wpływ na branże instalacyjno-grzewczą.

żródło: www.spiug.pl

RAPORT