Organizator:

Konferencja "Samodzielność energetyczna przedsiębiorstw" podczas Targów Greenpower i Instalacje

Podziel się

23 kwietnia, podczas Targów Greenpower i Instalacje 2024 odbędzie się Konferencja "Samodzielność energetyczna przedsiębiorstw". Organizatorami wydarzenia są: redakcja czasopisma "Energia i recykling" oraz wydawnictwo Abrys.

Program wydarzenia

11:30 Otwarcie konferencji. Energia i Recykling. 
11:40-13:00

Sesja I

Technologie i rozwiązania wspierające samodzielność energetyczną

  • OZE i polityka energetyczna jako element strategii PR podmiotu gospodarczego
  • Nowoczesne systemy fotowoltaiczne i magazyny energii jako ważny element odnawialnych źródeł energii
  • Mikrosieci energetyczne i niezależność energetyczna
  • Technologie monitorowania i zarządzania energią 
13:00-14:00

Sesja II

Zarządzanie procesem samodzielności energetycznej. Najlepsze praktyki

  • Innowacyjne rozwiązania dla zapewnienia samowystarczalności energetycznej
  • Klastry i inne formy współpracy przedsiębiorstw w zarządzaniu energią
14:00-15:20

Sesja III

Finansowanie i wsparcie dla przedsiębiorstw w dążeniu do samodzielności energetycznej

  • Finansowanie inwestycji ekologicznych ze wsparciem banku
  • Źródła finansowania inwestycji zmierzających w zakresie efektywności energetycznej OZE w przedsiębiorstwach
  • Moc paraliżu, czyli o odmownych decyzjach przyłączenia do sieci
15:20-16:00

Debata

Droga do energetycznej niezależności: Technologie, Praktyki, Wsparcie. 

Rejestracja

Rejestracja na konferencję umożliwia wstęp na Targi Greenpower i Instalacje. Rejestracja dostępna jest na stronie konferencji: samodzielnoscenergetyczna.abrys.pl