Dołącz do Wystawców Targów INSTALACJE 2024!🔥 Zapytaj o ofertę❗  

Organizator:

INFORMACJA SPIUG na temat efektywności energetycznej

Podziel się

Planowane działania w zakresie efektywności energetycznej nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Państwa członkowskie zmodyfikują krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019.

Zagregowane plany państw członkowskich dotyczące osiągnięcia celów UE w zakresie

klimatu i energii do 2030 r. oraz wdrożenia pakietu w sprawie czystej energii nie spełnią

wszystkich ich celów i powinny zostać zaktualizowane, aby je osiągnąć. Jest to zalecenie,

które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów

energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na

początku tego roku. 

czytaj całość