Organizator:

EPBD – informacje po spotkaniu konsultacyjnym w Komisji Europejskiej

Podziel się

EPBD – wstępne informacje po spotkaniu konsultacyjnym w Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

W nawiązaniu do poprzednich informacji publikowanych przez SPIUG w sprawie spotkania konsultacyjnego dot. zmian w EPBD, przekazujemy kilka uwag ze spotkania które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2023 r., którego gospodarzem była Komisja Europejska.

Spotkanie (zwane Forum Konsultacyjnym) zostało zorganizowane w celu przedstawienia przez Komisję Europejską wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy EPBD (Wymogi dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego) dla ogrzewaczy pomieszczeń i c.w.u. oraz aby KE wysłuchać opinii państw członkowskich UE i innych zainteresowanych stron przed opublikowaniem rzeczywistego wniosku ustawodawczego. 

Oto kilka najważniejszych wydarzeń z tego spotkania:

 1. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób, należących do następujących grup uczestników: 
  1. Przedstawiciele rządów UE (ważne ze względu na ich rolę Współustawodawcy z Komisją Europejską dotyczącą ekoprojektu/etykietowania);
  2. stowarzyszenia branżowe;
  3. organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska i konsumentami (organizacje pozarządowe).
 1. Wniosek Komisji Europejskiej obejmuje kilka kwestii technicznych, a także kilka bardziej "politycznych". Wśród tych, które wygenerowały najwięcej komentarzy od uczestników, jest proponowany i mocno forsowany przez niektóre środowiska zakaz kotłów w 2029 r. poprzez politykę ekoprojektuChociaż Komisja Europejska upierała się, i starała się przekonywać, że nie proponuje zakazu kotłów (prawdopodobnie wiedząc, że jest to politycznie kontrowersyjne i trudno będzie o akceptację przez sporą część państw członkowskich), większość uczestników zrozumiała intencje Komisji. Jedynie Dania i Belgia** zadeklarowały poparcie dla zakazu. Tylko Włochy, Polska i Rumunia nie poparły zakazu. Wszystkie pozostałe państwa członkowskie wyraziły zaniepokojenie co najmniej jednym z następujących aspektów związanych z zakazem:
  1. przystępność cenowa dla konsumentów i akceptacja społeczna (Holandia, Austria, Słowacja);
  2. wykonalność techniczna w budynkach (Chorwacja, Norwegia*, Republika Czeska);
  3. Brak gotowości sieci elektroenergetycznych i wysokie ceny energii (Czechy, Słowacja);
  4. trudności w dekarbonizacji różnych typów budynków w Europie za pomocą jednego rozwiązania, zapotrzebowanie na zieloną energię elektryczną i wykorzystanie zielonych gazów do ogrzewania (Włochy, Polska, Rumunia);
  5. Niezgodność zakazu z traktatami UE, które stanowią, że państwa członkowskie mają swobodę wyboru swojego koszyka energetycznego (Słowacja);
  6. Zielone gazy odgrywają pewną rolę w ogrzewaniu: Niemcy wspomniały zarówno o niebieskim, jak i zielonym wodorze i o tym, że powinien istnieć sposób na utrzymanie wysokiej efektywności biometanu i wodoru w ogrzewaniu.
 1. Kilka największych państw członkowskich nie zabrało głosu (np. Francja, Hiszpania), rzekomo dlatego, że ich stanowisko rządu nie było w pełni uzgodnione/kompletne. 

*nie jest członkiem UE, ale członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zaproszony do takich konsultacji przez KE.

**Belgia może być nadal otwarta na wkład naszej branży.

 1. Inne istotne kwestie omawiane w ciągu dnia to:
  1. Hybrydowe pompy ciepła: uzyskały szerokie poparcie (ale organizacje pozarządowe wezwały do podniesienia progu sprawności ze 125%). Ogólnie rzecz biorąc, hybrydowe pompy ciepła wydają się być uznawane za technologię odgrywającą własną rolę w dekarbonizacji budynków, a nie tylko za technologię "przejściową";
  2. Etykietowanie energetyczne: Komisja proponuje zmianę skali etykiety energetycznej na A–G.  Większość państw członkowskich wydaje się być za (obecnie z wyjątkiem Włoch);
  3. Pompy ciepła dyskusje dotyczyły głównie metody kompensacji i metod badania poziomów mocy akustycznej; 
  4. Etykietowanie energetyczne zbiorników ciepłej wody użytkowej: Komisja proponuje bardziej rygorystyczną metodę obliczania ich efektywności: odpowiedzi zainteresowanych stron były bardzo podzielone na tych, którzy je popierają, i tych, którzy są jej przeciwni. 

Kolejne kroki: wszystkie zainteresowane strony mają 8 tygodni na przesłanie Komisji pisemnych informacji zwrotnych w odpowiedzi na jej wniosek. 

Grupy robocze w których SPIUG jest aktywnym uczestnikiem są zajęte finalizowaniem naszych stanowisk (tam, gdzie nie są one jeszcze ostateczne), aby przesłać je Komisji i rządów państw członkowskich.  W rzeczywistości rządy mają przesłać Komisji pisemne informacje zwrotne do końca czerwca 2023 r. (data do potwierdzenia, między 24 a 27 czerwca). 

Opracowanie: SPIUG